Nakadohrijima Island : 中通島


水面に映る中ノ浦教会/若松地区(2002年5月)

真手ノ浦のオラショ館/上五島地区(2002年5月)

真手ノ浦教会/上五島地区(2002年5月)

青砂ヶ浦教会/上五島地区(2002年5月)

青砂ヶ浦教会/上五島地区(2002年5月)

赤岳断崖/新魚目地区(2002年5月)

江袋教会/新魚目地区(2002年5月)

江袋教会/新魚目地区(2002年5月)

中通島最北端の津和崎から、野崎島を望む。/新魚目地区(2002年5月)

0 件のコメント:

コメントを投稿